Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Iværksæt et initiativ

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Räkna inte utbildningskostnaderna som del av statsbudgetsunderskottet! Utbildning är investering!
Nuværende status: Indsamling igangværende
Frist: 06/08/2014
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2013)000006
Registreringsdato: 06/08/2013
Oversættelse offentliggjort den: 17/01/2014
Registreringssprog: EL / Andre tilgængelige sprog: DE EL EN FR IT PT SV
Emne: Förslaget avserundantag avandelen av utbildningskostnader i beräkningen av statsbudgetsunderskottet i de fall dessa kostnader är lägre än Eurozonens genomsnitt för de senaste 5 åren.
Vigtigste målsætninger: 1. Bekämpa ojämlikheten genom att ge lika chanser till utbildning för alla ungdomar i Europa. 2. Säkerställa de nödvändiga infrastrukturerna och medlen för den erbjudna utbildningens kvalitet i kristider. 3. Förstärka och skydda utvecklingen och de demokratiska institutionerna samt säkerställa sysselsättning för de yngre generationerna genom investering i utbildningen. 4. Stödja det europeiska politiska programmet ”Horisont 2020”
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Andre tilgængelige sprog: EL EN
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - PANOSPEGASUS@YAHOO.COM
 • Stedfortræder: LIGIA DECA - DECA.LIGIA@GMAIL.COM
 • Øvrige medlemmer: ΙΑΚΩΒΟΣ ΨΑΛΤΗΣ, Dessislava ANGELOVA DIMITROVA, MARIE TRELLU-KANE, PAULO ALEXANDRE DIAS DE VASCONCELOS AFONSO, RAGNAR WEILANDT
Websted: Andre tilgængelige sprog: EL EN
Bilag:
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Initiativets forløb

 1. Registreret
  06/08/2013
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
 4. Indgivet
 5. Besvaret