Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Föreslå ett initiativ

Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: DO NOT COUNT EDUCATION SPENDING AS PART OF THE DEFICIT! EDUCATION IS AN INVESTMENT!
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 06/08/2014
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2013)000006
Registreringsdatum: 06/08/2013
Översättningen publicerad den: 20/08/2013
Registreringsspråk: EL / Andra språk: DE EL EN FR IT PT SV
Ämne: Our proposal is to exclude from the calculation of each country's public spending deficit, that part of Government spending for education that is lower than the last 5-year Eurozone average.
Viktigaste mål: 1.Combat inequality by providing equal opportunities for education and training to all young people in Europe. 2.Ensure adequate and appropriate infrastructures and tools for high quality education in Europe in times of crisis. 3.Enhance and safeguard growth, development and democratic institutions; ensure the employability of younger generations through investment in education. 4. Support European policy Horizon 2020
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Treaty on the Functioning of the European Union: Articles 121, 126, 136, 165, 166, 338 and Protocol no. 12
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - PANOSPEGASUS@YAHOO.COM
  • Ersättare: LIGIA DECA - DECA.LIGIA@GMAIL.COM
  • Övriga medlemmar: ΙΑΚΩΒΟΣ ΨΑΛΤΗΣ, Dessislava ANGELOVA DIMITROVA, MARIE TRELLU-KANE, PAULO ALEXANDRE DIAS DE VASCONCELOS AFONSO, RAGNAR WEILANDT
Bilaga:
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

  1. Registrering
    06/08/2013
  2. Namninsamling pågår
  3. Insamlingen avslutad
  4. Inlämnat
  5. Besvarat