Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Започване на инициатива

Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: DO NOT COUNT EDUCATION SPENDING AS PART OF THE DEFICIT! EDUCATION IS AN INVESTMENT!
Настоящ статус: Събирането на изявления продължава
Краен срок: 06/08/2014
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2013)000006
Дата на регистрация: 06/08/2013
Дата на публикуване на този превод: 20/08/2013
Език на регистрацията: EL / Други достъпни езици: DE EL EN FR IT PT SV
Предмет: Our proposal is to exclude from the calculation of each country's public spending deficit, that part of Government spending for education that is lower than the last 5-year Eurozone average.
Основни цели: 1.Combat inequality by providing equal opportunities for education and training to all young people in Europe. 2.Ensure adequate and appropriate infrastructures and tools for high quality education in Europe in times of crisis. 3.Enhance and safeguard growth, development and democratic institutions; ensure the employability of younger generations through investment in education. 4. Support European policy Horizon 2020
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Treaty on the Functioning of the European Union: Articles 121, 126, 136, 165, 166, 338 and Protocol no. 12
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
  • Представител: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - PANOSPEGASUS@YAHOO.COM
  • Заместник: LIGIA DECA - DECA.LIGIA@GMAIL.COM
  • Други членове: ΙΑΚΩΒΟΣ ΨΑΛΤΗΣ, Dessislava ANGELOVA DIMITROVA, MARIE TRELLU-KANE, PAULO ALEXANDRE DIAS DE VASCONCELOS AFONSO, RAGNAR WEILANDT
Приложение:
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Напредък на инициативата

  1. Регистрирана
    06/08/2013
  2. Събирането на изявления продължава
  3. Приключено събиране
  4. Внесена
  5. Получила отговор