Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Започване на инициатива

Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΖΕΙ!ΜΗΝ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ!
Настоящ статус: Събирането на изявления продължава
Краен срок: 06/08/2014
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2013)000006
Дата на регистрация: 06/08/2013
Език на регистрацията: EL / Други достъпни езици: DE EL EN FR IT PT SV
Предмет: Η πρότασή αφορά την εξαίρεση των δαπανών κάθε εθνικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση από τον υπολογισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος, στις περιπτώσεις που οι δαπάνες αυτές υπολείπονται του μ.ο της ευρωζώνης για τα τελευταία 5 έτη
Основни цели: 1. Η καταπολέμηση της ανισότητας με την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για όλους τους νέους της Ευρώπης. 2. Η διασφάλιση των αναγκαίων υποδομών και μέσων για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Ευρώπη εν μέσω κρίσης. 3. Ενίσχυση και προάσπιση της ανάπτυξης και των δημοκρατικών θεσμών και εξασφάλιση της απασχόλησης των νέων γενεών μέσω της επένδυσης στην εκπαίδευση. 4. Η υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολιτικών Ορίζοντας 2020.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ: Άρθρα 121, 126, 136, 165, 166, 338 και Πρωτόκολλο αρ.12
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
  • Представител: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - PANOSPEGASUS@YAHOO.COM
  • Заместник: LIGIA DECA - DECA.LIGIA@GMAIL.COM
  • Други членове: ΙΑΚΩΒΟΣ ΨΑΛΤΗΣ, Dessislava ANGELOVA DIMITROVA, MARIE TRELLU-KANE, PAULO ALEXANDRE DIAS DE VASCONCELOS AFONSO, RAGNAR WEILANDT
Приложение:
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Напредък на инициативата

  1. Регистрирана
    06/08/2013
  2. Събирането на изявления продължава
  3. Приключено събиране
  4. Внесена
  5. Получила отговор