Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Lansaţi o iniţiativă

Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: Teach for Youth -- Upgrade to Erasmus 2.0
Statutul actual: Colectare în curs
Termen limită: 17/06/2014
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2013)000005
Data înregistrării: 17/06/2013
Înregistrată în limba: EN / Alte versiuni lingvistice: DE EN FR PL
Obiect: Eliminating educational inequity within the EU by enrolling highly motivated and high-achieving recent EU college graduates and postgraduates to teach for one to two years in urban and rural low-income communities throughout the EU.
Obiective principale: The objective is threefold: (1) Enabling recent college graduates and postgraduates to gain a real-life experience and the self-confidence that comes with it, thus making their later insertion on the job market easier; (2) Enabling EU pupils who do not have access to equitable educational opportunities, notably learning another official language of the EU, to do so; (3) Enabling those pupils who live in low-income areas to develop a real European sense of belonging – or affectio societatis – through contact between them and other EU citizens during their childhood and teenage hood.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: Articles 165 and 166 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
  • Reprezentant: Jean-Sébastien MARRE - teachforyouth@outlook.com
  • Supleant: Marie CRAMEZ - marie.cramez@sciences-po.org
  • Alţi membri: Moritz ABSENGER, Jack DADSWELL, Miriam TARDELL, Claartje VAN DAM, Delia TOJA DE LA MUELA
Anexă: Teach for Youth - Annex.pdf (570747 bytes)
Proiect de act juridic:
Surse de susţinere şi finanţare:

Evoluţie

  1. Înregistrată
    17/06/2013
  2. Colectare în curs
  3. Colectare încheiată
  4. Prezentată
  5. Răspuns primit