Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak wystąpić z inicjatywą

Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: ACT 4 Growth
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 10/06/2014
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2013)000004
Data rejestracji: 10/06/2013
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki:
Przedmiot: This ECI has 4 concrete proposals for policy intervention to develop female entrepreneurship as a strategy for sustainable economic growth in Europe.
Główne cele: 1. Create an office of European Women's Business Ownership 2. Appoint a Women’s Enterprise Director 3. Collect data, produce annual policy and research updates 4. Enforce current gender equality legislation These policies replicate those put in place in 1988 in USA who then doubled the number of female entrepreneurs and increased jobs created. The mandatory element of data collection and procurement policy had the greatest effect.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: TFEU Articles 157.1, 157.3, 173.1
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
  • Reprezentant: Madi SHARMA - madi@madisharma.org
  • Zastępca: Marta TURK - marta.turk@guest.arnes.si
  • Inni członkowie: Dennis Andrew USHER, Henrike VON PLATEN, Katharina CORTOLEZIS-SCHLAGER, Thaima SAMMAN, Piroska SZALAI
Strona internetowa: http://www.act4growth.org/
Załącznik:
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 29/09/2013

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
Madalin Dumitru 11/03/2013 2 500
MADI GROUP 01/05/2013 10 000

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 12 500
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego

Postępy

  1. Zarejestrowano
    10/06/2013
  2. Trwa zbieranie deklaracji
  3. Zbieranie deklaracji zakończono
  4. Przedłożono
  5. Rozpatrzono