Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Pripravite pobudo

Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: ACT 4 Growth
Status: Zbiranje podpisov
Rok: 10/06/2014
Evidenčna številka Komisije: ECI(2013)000004
Datum prijave: 10/06/2013
Jezik prijave: EN / Drugi jeziki niso na voljo
Predmet: This ECI has 4 concrete proposals for policy intervention to develop female entrepreneurship as a strategy for sustainable economic growth in Europe.
Glavni cilji: 1. Create an office of European Women's Business Ownership 2. Appoint a Women’s Enterprise Director 3. Collect data, produce annual policy and research updates 4. Enforce current gender equality legislation These policies replicate those put in place in 1988 in USA who then doubled the number of female entrepreneurs and increased jobs created. The mandatory element of data collection and procurement policy had the greatest effect.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: TFEU Articles 157.1, 157.3, 173.1
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
  • Predstavnik: Madi SHARMA - madi@madisharma.org
  • Namestnik: Marta TURK - marta.turk@guest.arnes.si
  • Drugi člani: Dennis Andrew USHER, Henrike VON PLATEN, Katharina CORTOLEZIS-SCHLAGER, Thaima SAMMAN, Piroska SZALAI
Priloga:
Osnutek pravnega akta:
Viri financiranja in podpore:

Zadnja sprememba: 29/09/2013

Ime sponzorja Datum[1] Znesek v EUR[2]
Madalin Dumitru 11/03/2013 2.500
MADI GROUP 01/05/2013 10.000

Skupni znesek podpore in financiranja: € 12.500
[1]
Datum prejema prispevka. Za prispevke v naravi – datum začetka prispevka v naravi.
[2]
Dejanski znesek financiranja ali ocenjena vrednost prispevka v naravi.

Potek pobude

  1. Prijava potrjena
    10/06/2013
  2. Zbiranje podpisov
  3. Konec zbiranja
  4. Oddana
  5. Odgovor na pobudo