Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Käivitage algatus

Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: ACT 4 Growth
Praegune staatus: Kogumine kestab
Tähtaeg: 10/06/2014
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2013)000004
Registreerimise kuupäev: 10/06/2013
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled puuduvad
Sisu: This ECI has 4 concrete proposals for policy intervention to develop female entrepreneurship as a strategy for sustainable economic growth in Europe.
Peamised eesmärgid: 1. Create an office of European Women's Business Ownership 2. Appoint a Women’s Enterprise Director 3. Collect data, produce annual policy and research updates 4. Enforce current gender equality legislation These policies replicate those put in place in 1988 in USA who then doubled the number of female entrepreneurs and increased jobs created. The mandatory element of data collection and procurement policy had the greatest effect.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: TFEU Articles 157.1, 157.3, 173.1
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
  • Esindaja: Madi SHARMA - madi@madisharma.org
  • Asendaja: Marta TURK - marta.turk@guest.arnes.si
  • Teised liikmed: Dennis Andrew USHER, Henrike VON PLATEN, Katharina CORTOLEZIS-SCHLAGER, Thaima SAMMAN, Piroska SZALAI
Lisa:
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad:

Viimati ajakohastatud: 29/09/2013

Sponsori nimi Kuupäev[1] Summa eurodes[2]
Madalin Dumitru 11/03/2013 2 500
MADI GROUP 01/05/2013 10 000

Toetuse ja rahastamise kogusumma: € 12 500
[1]
Toetuse saamise kuupäev. Mitterahalise toetuse korral kuupäev, millal mitterahaline toetus algas.
[2]
Rahastamiseks antud tegelik summa või mitterahalise panuse eeldatav väärtus.

Algatuse menetlusetapid

  1. Registreeritud
    10/06/2013
  2. Kogumine kestab
  3. Kogumine lõppenud
  4. Esitatud
  5. Vastatud