Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Отворени инициативи
Наслов Достъпни езици Дата на регистрацията
....................
Регистрационен номер
Краен срок за събиране на изявления за подкрепа (24:00 ч. централноевропейско време)
People4Soil: подкрепете гражданската инициатива за спасяване на почвите на Европа! EN* BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 12/09/2016
....................
ECI(2016)000002
12/09/2017 Подкрепа
Let'sfly2Europe: Flüchtlinge legalen und sicheren Zugang nach Europa ermöglichen! DE* 02/09/2016
....................
ECI(2016)000001
02/09/2017 Подкрепа
Мама, татко и децата – Европейска гражданска инициатива в защита на брака и семейството EN* BG CS DA DE EL ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 11/12/2015
....................
ECI(2015)000006
11/12/2016 Подкрепа
STOP PLASTIC IN THE SEA (СТОП НА ПЛАСТМАСОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В МОРЕТО) FR* BG CS DA DE EL EN ES ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 19/10/2015
....................
ECI(2015)000003
19/10/2016 Подкрепа
Бързо към социална Европа! За засилено сътрудничество между държавите членки срещу бедността в Европа FR* BG CS DA DE EL EN ES ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT SK SL SV 19/12/2014
....................
ECI(2014)000005
19/12/2015 Приключено събиране

*Език на регистрацията

Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.