Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Trwające inicjatywy
Tytuł Dostępne języki Data rejestracji
....................
Numer rejestracji
Termin gromadzenia deklaracji (24:00 CET – czas środkowoeuropejski)
Mama, Tata i Dzieci - Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie Małżeństwa i Rodziny EN* BG CS DA DE EL ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 11/12/2015
....................
ECI(2015)000006
11/12/2016 Poprzyj
Wake up Europe! Działajmy, aby strzec demokratycznego projektu europejskiego FR* BG CS DA DE EL EN ES ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 30/11/2015
....................
ECI(2015)000005
30/11/2016 Poprzyj
STOP PLASTIC IN THE SEA (KONIEC Z ZAŚMIECANIEM MORZA TWORZYWAMI SZTUCZNYMI) FR* BG CS DA DE EL EN ES ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 19/10/2015
....................
ECI(2015)000003
19/10/2016 Poprzyj
Sprawiedliwy transport Europa [Fair Transport Europe] – równe traktowanie wszystkich pracowników transportu EN* BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 14/09/2015
....................
ECI(2015)000002
14/09/2016 Poprzyj
Niech jak najszybciej nadejdzie Europa socjalna! Zacieśnienie współpracy państw członkowskich w celu walki z ubóstwem w Europie FR* BG CS DA DE EL EN ES ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT SK SL SV 19/12/2014
....................
ECI(2014)000005
19/12/2015 Zbieranie deklaracji zakończono

*Język rejestracji

Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.