Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Zarchiwizowane inicjatywy

Kliknij na jedną z zakładek poniżej, aby zobaczyć wybraną listę.

Wycofano Niewystarczające poparcie
Tytuł Dostępne języki Data rejestracji
....................
Numer rejestracji
Data wycofania
Let'sfly2Europe: Umożliwienie uchodźcom legalnego i bezpiecznego dotarcia do Europy. DE* BG CS DA EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 02/09/2016
....................
ECI(2016)000001
03/12/2016
Wake up Europe! Działajmy, aby strzec demokratycznego projektu europejskiego FR* BG CS DA DE EL EN ES ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 30/11/2015
....................
ECI(2015)000005
23/06/2016
Vi vill att WHO:s rekommendationer efterföljs. Cannabis ska bli avkriminaliserat med reglering. SV* 30/11/2015
....................
ECI(2015)000004
09/03/2016
"A l'écoute" FR* DE EN ES IT 09/02/2015
....................
ECI(2015)000001
22/10/2015
MOVEUROPE EN* 24/03/2014
....................
ECI(2014)000003
26/06/2014
NEW DEAL 4 EUROPE - FOR A EUROPEAN SPECIAL PLAN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT EN* CS DE EL ES FI FR HR HU IT NL PT RO SL 07/03/2014
....................
ECI(2014)000002
30/01/2015
Turn me Off! EN* 03/02/2014
....................
ECI(2014)000001
22/04/2014
Teach for Youth -- Upgrade to Erasmus 2.0 EN* DE FR PL 17/06/2013
....................
ECI(2013)000005
15/06/2014
Kündigung Personenfreizügigkeit Schweiz DE* 19/11/2012
....................
ECI(2012)000015
04/02/2013
European Initiative for Media Pluralism EN* BG DE ES FR HU IT NL PT RO 05/10/2012
....................
ECI(2012)000013
20/08/2013
End Ecocide in Europe: A Citizens’ Initiative to give the Earth Rights EN* DE ET NL 01/10/2012
....................
ECI(2012)000012
21/01/2013
Let me vote FR* DE EL EN ES IT LT LV NL PT SV 11/05/2012
....................
ECI(2012)000006
29/01/2013
Dyrektywa unijna dotycząca dobrostanu krów mlecznych EN* CS DA DE EL ES FI FR IT LV NL PL SK 10/05/2012
....................
ECI(2012)000004
20/07/2012
Single Communication Tariff Act EN* BG CS DA DE ES ET FI FR GA HU IT LT LV NL PL RO SK SL 10/05/2012
....................
ECI(2012)000002
03/12/2012

*Język rejestracji

Inicjatywy nieprzyjęte do rejestracji

Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.