Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Let'sfly2Europe: Umožniť utečencom legálnu a bezpečnú cestu do Európy!
Current status: Withdrawn on 03/12/2016
Commission registration number: ECI(2016)000001
Date of registration: 02/09/2016
Date of publication of this translation: 04/11/2016
Registration language: DE / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Utečenci musia dostať možnosť cestovať legálne a bezpečne do Európy.
Main objectives: Utečenci nesmú nastupovať do lietadiel, keďže v súlade so smernicou EÚ 2001/51/ES a s článkom 26 ods. 2 a 3 schengenského acquis sú dopravcom v prípade zamietnutia žiadosti o azyl uložené sankcie vo výške niekoľko tisíc eur. Tieto ustanovenia predstavujú tvrdé opatrenia namierené proti príchodu žiadateľov o azyl, pretože im sťažujú alebo znemožňujú cestu do EÚ, aj keď ide o politicky prenasledované osoby. Žiadame preto zrušiť obe ustanovenia.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Smernica 2001/51/ES, článok 26 ods. 2 a 3 schengenského acquis, články 2, 6 a 18 Charty základných práv EÚ, článok 2 ZEÚ a článok 14 Všeobecnej deklarácie ľudských práv.
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Markus JAGGO - markus.jaggo@letsfly2europe.eu
  • Substitute: Paula VAN MASTRIGT - Paula.Van_Mastrigt@letsfly2europe.eu
  • Other members: Filip ĐURIĆ, Lorena DE TORO SÁNCHEZ, Jolan MOISON, Jenny-Margrethe VEJ, Victoria MORAN
Annex: Other languages available: DE
Draft legal act:
Sources of support and funding: