Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Let'sfly2Europe: Umożliwienie uchodźcom legalnego i bezpiecznego dotarcia do Europy.
Current status: Withdrawn on 03/12/2016
Commission registration number: ECI(2016)000001
Date of registration: 02/09/2016
Date of publication of this translation: 04/11/2016
Registration language: DE / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Uchodźcy powinni mieć możliwość legalnego i bezpiecznego dostania się do Europy.
Main objectives: Uchodźcom nie wolno wchodzić na pokład samolotu, gdyż zgodnie z dyrektywą UE 2001/51/WE i z art. 26 ust. 2, 3 dorobku Schengen w przypadku odrzucenia ich wniosku o azyl na przewoźnika nakłada się sankcje wysokości wielu tysięcy euro. Przepisy te są dotkliwym działaniem, które cudzoziemcom ubiegającym się o azyl ogranicza dostęp i wręcz uniemożliwia dotarcie do UE, mimo iż są oni politycznie prześladowani. Wzywamy do usunięcia obu tych przepisów.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Dyrektywa 2001/51/WE; dorobek Schengen, art. 26 ust. 2, 3; artykuły 2, 6 i 18 Karty praw podstawowych; art. 2 TUE; art. 14 Powszechnej deklaracji praw człowieka.
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Markus JAGGO - markus.jaggo@letsfly2europe.eu
  • Substitute: Paula VAN MASTRIGT - Paula.Van_Mastrigt@letsfly2europe.eu
  • Other members: Filip ĐURIĆ, Lorena DE TORO SÁNCHEZ, Jolan MOISON, Jenny-Margrethe VEJ, Victoria MORAN
Annex: Other languages available: DE
Draft legal act:
Sources of support and funding: