Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Let'sfly2Europe: Bēgļu iespēja likumīgi un droši nokļūt Eiropā!
Current status: Withdrawn on 03/12/2016
Commission registration number: ECI(2016)000001
Date of registration: 02/09/2016
Date of publication of this translation: 04/11/2016
Registration language: DE / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Bēgļiem vajadzētu būt iespējai likumīgi un droši ieceļot Eiropā.
Main objectives: Bēgļi nedrīkst iekāpt lidmašīnā, jo saskaņā ar ES Direktīvu 2001/51/EK un Šengenas acquis 26. panta 2. un 3. punktu pārvadātājam uzliek sankcijas vairāku tūkstošu euro apmērā, ja patvēruma pieteikums ticis noraidīts. Minētie noteikumi ir bargs pasākums pret patvēruma meklētāju nokļūšanu Eiropas Savienībā, jo ceļš uz ES tiek apgrūtināts vai padarīts neiespējams, lai gan patvēruma meklētāji tiek politiski vajāti. Mēs aicinām atcelt abas normas.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Direktīva 2001/51/EK, Šengenas acquis 26. panta 2. un 3. punkts, ES Pamattiesību hartas 2., 6. un 18. pants, Līguma par Eiropas Savienību 2. pants un Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 14. pants.
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Markus JAGGO - markus.jaggo@letsfly2europe.eu
  • Substitute: Paula VAN MASTRIGT - Paula.Van_Mastrigt@letsfly2europe.eu
  • Other members: Filip ĐURIĆ, Lorena DE TORO SÁNCHEZ, Jolan MOISON, Jenny-Margrethe VEJ, Victoria MORAN
Annex: Other languages available: DE
Draft legal act:
Sources of support and funding: