Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Let'sfly2Europe: Omogućimo izbjeglicama zakonit i siguran pristup Europi!
Current status: Withdrawn on 03/12/2016
Commission registration number: ECI(2016)000001
Date of registration: 02/09/2016
Date of publication of this translation: 04/11/2016
Registration language: DE / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Izbjeglice trebaju imati mogućnost zakonitog i sigurnog dolaska u Europu.
Main objectives: Izbjeglice nemaju pravo putovanja zrakoplovom jer se, u skladu s Direktivom 2001/51/EZ i s člankom 26. stavcima 2. i 3. schengenske pravne stečevine, u slučaju odbijanja zahtjeva za azil prijevoznik kažnjava sankcijama u iznosu od više tisuća EUR. Te mjere predstavljaju oštro postupanje s tražiteljima azila koji pokušavaju ući u EU jer im se, iako se radi o žrtvama političkog progona, pristup EU-u otežava ili onemogućuje. Zahtijevamo ukidanje obiju odredbi.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Smjernica 2001/51/EZ; članak 26. stavci 2. i 3. schengenske pravne stečevine; članci 2., 6. i 18. Povelje EU-a o temeljnim pravima; članak 2. UEU-a; članak 14. Opće deklaracije o ljudskim pravima.
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Markus JAGGO - markus.jaggo@letsfly2europe.eu
  • Substitute: Paula VAN MASTRIGT - Paula.Van_Mastrigt@letsfly2europe.eu
  • Other members: Filip ĐURIĆ, Lorena DE TORO SÁNCHEZ, Jolan MOISON, Jenny-Margrethe VEJ, Victoria MORAN
Annex: Other languages available: DE
Draft legal act:
Sources of support and funding: