Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Let'sfly2Europe: предоставяне на възможност на бежанците за легално и безопасно влизане в Европа!
Current status: Withdrawn on 03/12/2016
Commission registration number: ECI(2016)000001
Date of registration: 02/09/2016
Date of publication of this translation: 04/11/2016
Registration language: DE / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Бежанците трябва да получат възможност за легално и безопасно влизане в Европа.
Main objectives: Бежанците не могат да пътуват със самолети, тъй като съгласно Директива 2001/51/ЕО на Съвета, и член 26, параграфи 2 и 3, от достиженията на правото от Шенген, ако молбата за убежище получи отказ, на транспортната компания могат да бъдат наложени санкции в размер на няколко хиляди евро. Тези разпоредби представляват болезнени мерки срещу търсещите убежище лица, които желаят да влязат в Европа, тъй като затрудняват/правят невъзможно влизането в Европа, дори за жертвите на политически преследвания. Призоваваме за премахването на двете разпоредби.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Директива 2001/51/ЕО, член 26, параграфи 2 и 3, от достиженията на правото от Шенген; членове 2, 6 и 18 от Хартата на на ЕС на основните права, член 2 от ДЕС, член 14 от Всеобщата декларация за правата на човека.
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Markus JAGGO - markus.jaggo@letsfly2europe.eu
  • Substitute: Paula VAN MASTRIGT - Paula.Van_Mastrigt@letsfly2europe.eu
  • Other members: Filip ĐURIĆ, Lorena DE TORO SÁNCHEZ, Jolan MOISON, Jenny-Margrethe VEJ, Victoria MORAN
Annex: Other languages available: DE
Draft legal act:
Sources of support and funding: