Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Wake up Europe! Agera för att bevara det europeiska demokratiska projektet
Current status: Withdrawn on 23/06/2016
Commission registration number: ECI(2015)000005
Date of registration: 30/11/2015
Date of publication of this translation: 04/01/2016
Registration language: FR / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Kommissionen uppmanas att få rådet att ta upp situationen i Ungern i enlighet med artikel 7 i EU-fördraget, i syfte att bevara EU:s värden enligt artikel 2 i EU-fördraget.
Main objectives: Sedan Viktor Orbáns regering kom till makten 2010 har den flerfaldiga gånger tillgripit antidemokratiska och främlingsfientliga åtgärder som strider mot de grundläggande principerna för en rättsstat. Denna situation riskerar att undergräva EU-projektet enligt definitionen i artikel 2 i EU-fördraget. Dessutom väcker de ungerska myndigheternas oacceptabla behandling av migranter farhågor om att sådana åtgärder sprids till andra medlemsstater vars demokratiska kultur är färsk och skör.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artiklarna 2, 6 och 7 i EU-fördraget; artiklarna 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 etc. i stadgan om de grundläggande rättigheterna.
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Pierre GALAND - pierre.galand6@orange.fr
  • Substitute: Jean-Michel DUCOMTE - jmducomte@laligue.org
  • Other members: Giulio ERCOLESSI, Michael BAUER, Andrew COPSON, Andrzej DOMINICZAK, Panayote DIMITRAS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding: