Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Wake up Europe! Veikime, kad išsaugotume demokratinį Europos projektą
Current status: Withdrawn on 23/06/2016
Commission registration number: ECI(2015)000005
Date of registration: 30/11/2015
Date of publication of this translation: 04/01/2016
Registration language: FR / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Europos Komisijos prašoma remiantis ES sutarties 7 straipsniu parengti teisės aktą dėl padėties Vengrijoje ir pateikti jį ES Tarybai siekiant išsaugoti ES sutarties 2 straipsnyje apibrėžtas Europos vertybes.
Main objectives: Nuo 2010 m. į valdžią atėjusi Viktor Orbán vadovaujama vyriausybė taiko vis daugiau nedemokratinių, ksenofobinių ir pagrindiniams teisinės valstybės principams prieštaraujančių priemonių. Tokia padėtis kelia grėsmę ES projektui, kaip jis apibrėžtas Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje. Be to, nepriimtinas Vengrijos valdžios institucijų elgesys su migrantais verčia baimintis, kad tokių veiksmų bus imamasi ir kitose valstybėse narėse, kuriose demokratinė kultūra dar naujas reiškinys ir yra pažeidžiama.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: ES sutarties 2, 6 ir 7 straipsniai, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 ir kt. straipsniai.
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Pierre GALAND - pierre.galand6@orange.fr
  • Substitute: Jean-Michel DUCOMTE - jmducomte@laligue.org
  • Other members: Giulio ERCOLESSI, Michael BAUER, Andrew COPSON, Andrzej DOMINICZAK, Panayote DIMITRAS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding: