Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Wake up Europe! Chraňme evropský demokratický projekt
Current status: Withdrawn on 23/06/2016
Commission registration number: ECI(2015)000005
Date of registration: 30/11/2015
Date of publication of this translation: 04/01/2016
Registration language: FR / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Evropská komise byla požádána, aby předložením právního aktu informovala Radu o situaci v Maďarsku podle článku 7 SEU s cílem chránit evropské hodnoty definované v článku 2 SEU.
Main objectives: Od svého nástupu k moci v roce 2010 zvyšuje vláda Viktora Orbána počet nedemokratických a xenofobních opatření, jež jsou v rozporu se základními zásadami právního státu. Tato situace podkopává projekt EU definovaný v článku 2 SEU. Kromě toho vyvstávají v souvislosti s nepřijatelným zacházením s migranty ze strany maďarských úřadů obavy, že se taková opatření rozšíří do jiných členských států, kde je demokratická kultura relativně nová a křehká.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Články 2, 6 a 7 SEU; články 1,4,6,7,9,10,11,12,13,14,17 atd. Listiny základních práv
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Pierre GALAND - pierre.galand6@orange.fr
  • Substitute: Jean-Michel DUCOMTE - jmducomte@laligue.org
  • Other members: Giulio ERCOLESSI, Michael BAUER, Andrew COPSON, Andrzej DOMINICZAK, Panayote DIMITRAS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding: