Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Wake up Europe! Да действаме, за да съхраним европейския демократичен проект
Current status: Withdrawn on 23/06/2016
Commission registration number: ECI(2015)000005
Date of registration: 30/11/2015
Date of publication of this translation: 04/01/2016
Registration language: FR / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Юридическото действие, за което е отправено искане към Европейската комисия, е да сезира Съвета относно положението в Унгария по силата на член 7 от ДЕС, с цел да се съхранят европейските ценности, както са определени в член 2 от ДЕС.
Main objectives: От идването си на власт през 2010 г., правителството на Виктор Орбан въведе ред антидемократични и ксенофобски мерки, противоречащи на основополагащите принципи на правовата държава. Тази ситуация е от такова естество, че да подкопае проекта на ЕС, както е определен в член 2 от ДЕС. Освен това, неприемливото третиране на мигрантите от унгарските власти буди загриженост да не би този вид действия да се разпространят и в други държави членки, с нова и нестабилна демократична култура.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Членове 2, 6 и 7 от ДЕС; членове 1,4,6,7,9,10,11,12,13,14,17 и др. от Хартата за основните права.
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Pierre GALAND - pierre.galand6@orange.fr
  • Substitute: Jean-Michel DUCOMTE - jmducomte@laligue.org
  • Other members: Giulio ERCOLESSI, Michael BAUER, Andrew COPSON, Andrzej DOMINICZAK, Panayote DIMITRAS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding: