Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Vi vill att WHO:s rekommendationer efterföljs. Cannabis ska bli avkriminaliserat med reglering.
Current status: Withdrawn on 09/03/2016
Commission registration number: ECI(2015)000004
Date of registration: 30/11/2015
Registration language: SV / No other languages available
Subject-matter: Cannabis är den mest konsumerade drogen. Hälften av alla narkotikabeslag i världen är cannabisbeslag, resurser som används till rättsväsendet ska istället gå till att stärka hälsan hos medborgarna.
Main objectives: CANNABIS ska avkriminaliseras och regleras för medicinskt och rekreationellt bruk inom Unionen. CANNABIS medicinska potential ska officiellt erkännas. Möjlighet att få medicinska cannabissorter utskrivna på recept ska lagstiftas. Ett högkostnadsskydd för medicin ska lagstiftas i hela EU. CANNABIS ska ingå i högkostnadsskyddet så att patienter ska ha råd med sin medicin. Rankningen av CANNABIS ska klassas efter EU:s studie "European rating of drug" harms och dess slutsatser och resultat.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: EUROPEISKA UNIONEN: 1, 2, 3, 4, 5, 6. EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Nina MORADI - here@reeformhumanity.com
  • Substitute: Peter REYNOLDS - peterreynolds@clear-uk.org
  • Other members: Michail KOLESIDIS, Peter GRÜNFELDER, Kevin Keneth UMLAUF, Barry BROWN, Mario DANNE
Draft legal act:
Sources of support and funding: