Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Spravodlivá doprava v Európe – rovnaké zaobchádzanie pre všetkých pracovníkov v doprave
Aktuálny status: Nedostatočná podpora
Komisné registračné číslo: ECI(2015)000002
Dátum registrácie: 14/09/2015
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 25/09/2015
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Predmet: Legislatívne a nelegislatívne návrhy na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže a rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi v rôznych druhoch dopravy.
Hlavné ciele: Cieľom európskej iniciatívy občanov s názvom „Spravodlivá doprava v Európe“ je skoncovať s neprijateľnými obchodnými postupmi, ktorých výsledkom je sociálny a mzdový dumping. Vyzývame Európsku komisiu, aby zabezpečila spravodlivú hospodársku súťaž v rôznych druhoch dopravy a zaručila rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi (pokiaľ ide o zásady rovnakého odmeňovania a pracovné podmienky), nezávisle od krajiny pôvodu.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: hlavy IV, VI, IX, X, najmä články 45, 53, 56, 62, 95, 96, 152, 153 ZFEÚ, články 1 a 31 (charta).
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
  • Zástupca: Lars LINDGREN - FairTransportEurope@ETF-Europe.org
  • Náhradník: Jan VILLADSEN - FairTransportEuropeSubstitute@ETF-Europe.org
  • Ďalší členovia: Igors PAVLOVS, Alexander KIRCHNER, Zoltan PAPP, Ekaterina YORDANOVA, Fatima AGUADO QUEIPO
Webová lokalita: www.fairtransporteurope.eu
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 13/07/2015

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
European Transport Workers' Federation 01/06/2015 322 000

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 322 000
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.
Dodatočné informácie o podpore a financovaní: Funding of ECI Fair Transport Europe.pdf