Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

  • RSS
Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: Europa transportului echitabil – asigurarea unui tratament egal tuturor lucrătorilor din transporturi
Statutul actual: Susţinere insuficientă
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2015)000002
Data înregistrării: 14/09/2015
Data publicării acestei traduceri: 25/09/2015
Înregistrată în limba: EN / Alte versiuni lingvistice: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Obiect: Propuneri legislative și fără caracter legislativ pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile și a unui tratamentul egal al lucrătorilor de pe diverse mijloace de transport.
Obiective principale: Obiectivul ICE „Europa transportului echitabil” este de a pune capăt practicilor comerciale inacceptabile, care duc la practici de dumping social și salarial. Solicităm Comisiei Europene să asigure condiții echitabile de concurență pe diversele mijloace de transport și să garanteze un tratament egal al lucrătorilor (prin respectarea principiului egalității în materie de remunerare și condiții de muncă), indiferent de țara de origine.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: Titlurile IV, VI, IX, X, în special cu articolele 45, 53, 56, 62, 95, 96, 152, 153 din TFUE, articolele 31 și 1 din Cartă.
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
  • Reprezentant: Lars LINDGREN - FairTransportEurope@ETF-Europe.org
  • Supleant: Jan VILLADSEN - FairTransportEuropeSubstitute@ETF-Europe.org
  • Alţi membri: Igors PAVLOVS, Alexander KIRCHNER, Zoltan PAPP, Ekaterina YORDANOVA, Fatima AGUADO QUEIPO
Anexă: Alte versiuni lingvistice: EN
Proiect de act juridic:
Surse de susţinere şi finanţare:

Ultima actualizare: 13/07/2015

Numele sponsorului Data[1] Suma în euro[2]
European Transport Workers' Federation 01/06/2015 322.000

Valoarea totală a susţinerii şi finanţării: € 322.000
[1]
Data la care s-a primit contribuţia. În cazul contribuţiilor în natură, indicaţi data la care aţi început să le primiţi.
[2]
Valoarea reală a finanţării sau valoarea estimată a contribuţiilor în natură.
Alte informaţii referitoare la susţinere şi finanţare: Funding of ECI Fair Transport Europe.pdf