Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Sprawiedliwy transport Europa [Fair Transport Europe] – równe traktowanie wszystkich pracowników transportu
Obecny status: Niewystarczające poparcie
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2015)000002
Data rejestracji: 14/09/2015
Data publikacji tego tłumaczenia: 25/09/2015
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Przedmiot: Wnioski ustawodawcze i niemające charakteru ustawodawczego, których celem jest zapewnienie uczciwej konkurencji i równego traktowania pracowników zatrudnionych w różnych rodzajach transportu.
Główne cele: Celem europejskiej inicjatywy obywatelskiej ,,Sprawiedliwy transport Europa” jest położenie kresu niedopuszczalnym praktykom biznesowym prowadzącym do dumpingu socjalnego i płacowego. Wzywamy Komisję Europejską do zapewnienia uczciwej konkurencji w różnych rodzajach transportu i do zagwarantowania równego traktowania pracowników (w odniesieniu do zasady równości wynagrodzeń i warunków pracy), niezależnie od kraju pochodzenia.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Tytuły IV, VI, IX, X, w szczególności art. 45, 53, 56, 62, 95, 96, 152, 153 (TFUE), art. 1, 31 (Karta).
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
  • Reprezentant: Lars LINDGREN - FairTransportEurope@ETF-Europe.org
  • Zastępca: Jan VILLADSEN - FairTransportEuropeSubstitute@ETF-Europe.org
  • Inni członkowie: Igors PAVLOVS, Alexander KIRCHNER, Zoltan PAPP, Ekaterina YORDANOVA, Fatima AGUADO QUEIPO
Strona internetowa: www.fairtransporteurope.eu
Załącznik: Inne dostępne języki: EN
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 13/07/2015

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
European Transport Workers' Federation 01/06/2015 322 000

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 322 000
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego
Dalsze informacje na temat wsparcia i finansowania: Funding of ECI Fair Transport Europe.pdf