Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Eerlijk vervoer Europa - gelijke behandeling van werknemers in de vervoerssector
Huidige stand van zaken: Onvoldoende steun
Registratienummer Commissie: ECI(2015)000002
Registratiedatum: 14/09/2015
Datum van publicatie van deze vertaling: 25/09/2015
Taal van registratie EN / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Onderwerp: Voorstellen van wetgevende en niet-wetgevende aard voor het waarborgen van eerlijke mededinging en gelijke behandeling van werknemers in de verschillende takken van vervoer.
Belangrijkste doelen: Bedoeling van het EBI "Eerlijk vervoer Europa" is een einde te maken aan onaanvaardbare handelspraktijken die leiden tot sociale dumping en loondumping. Wij verzoeken de Europese Commissie te zorgen voor eerlijke concurrentie in de verschillende takken van vervoer en erop toe te zien dat werknemers op gelijke voet behandeld worden (we denken dan aan het beginsel van gelijk loon en gelijke arbeidsvoorwaarden), ongeacht hun land van herkomst.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Titels IV, VI, IX, X, met name de art. 45, 53, 56, 62, 95, 96, 152, 153 (VWEU), art. 1, 31 (het Handvest).
Organisatoren / leden van het burgercomité:
  • Vertegenwoordiger: Lars LINDGREN - FairTransportEurope@ETF-Europe.org
  • Plaatsvervanger: Jan VILLADSEN - FairTransportEuropeSubstitute@ETF-Europe.org
  • Andere leden: Igors PAVLOVS, Alexander KIRCHNER, Zoltan PAPP, Ekaterina YORDANOVA, Fatima AGUADO QUEIPO
Bijlage: Andere talen EN
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Laatst gewijzigd: 13/07/2015

Naam sponsor Datum[1] Bedrag in euro's[2]
European Transport Workers' Federation 01/06/2015 322.000

Totaalbedrag steun en financiering: € 322.000
[1]
Datum van ontvangst van de bijdrage. Voor bijdragen in natura dient u de begindatum te vermelden.
[2]
Hoogte verstrekte financiering of raming van bijdragen in natura
Verdere informatie over steun en financiering: Funding of ECI Fair Transport Europe.pdf