Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

  • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Trasport ġust fl-Ewropa - trattament ugwali għall-ħaddiema kollha tat-trasport
Status kurrenti: Appoġġ insuffiċjenti
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2015)000002
Data tar-reġistrazzjoni: 14/09/2015
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 25/09/2015
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Suġġett: Proposti leġislattivi u mhux leġislattivi biex jiġu żgurati l-kompetizzjoni ġusta u t-trattament ugwali tal-ħaddiema fil-mezzi tat-trasport differenti.
Għanijiet ewlenin: L-għan tal-IĊE dwar Trasport ġust fl-Ewropa huwa li jintemmu l-prattiki kummerċjali mhux aċċettabbli, li jwasslu għal prattiki ta' dumping soċjali u tal-pagi. Nitolbu lill-Kummissjoni Ewropea biex tiżgura kompetizzjoni ġusta fil-mezzi tat-trasport differenti u tiggarantixxi t-trattament ugwali tal-ħaddiema (fir-rigward tal-prinċipju ta’ paga u kundizzjonijiet tax-xogħol ugwali), indipendentement mill-pajjiż ta’ oriġini.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: It-Titoli IV, VI, IX u X, b’mod partikolari l-Artikoli 45, 53, 56, 62, 95, 96, 152 u 153 (TFEU), u l-Artikoli 1 u 31 (il-Karta).
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
  • Rappreżentant: Lars LINDGREN - FairTransportEurope@ETF-Europe.org
  • Sostitut: Jan VILLADSEN - FairTransportEuropeSubstitute@ETF-Europe.org
  • Membri oħrajn: Igors PAVLOVS, Alexander KIRCHNER, Zoltan PAPP, Ekaterina YORDANOVA, Fatima AGUADO QUEIPO
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: EN
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

L-aħħar aġġornament: 13/07/2015

Isem l-isponser Data[1] Ammont f'EUR[2]
European Transport Workers' Federation 01/06/2015 322,000

Ammont totali ta' appoġġ u finanzjament: € 322,000
[1]
Data meta ġiet riċevuta l-kontribuzzjoni. F'każ ta' kontribuzzjonijiet in natura, id-data meta bdiet il-kontribuzzjoni in natura.
[2]
Ammont attwali ta' finanzjament ipprovdut jew il-valur stimat tal-kontribuzzjoni "in natura".
Aktar informazzjoni dwar l-appoġġ u l-finanzjament: Funding of ECI Fair Transport Europe.pdf