Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: “Taisnīga transporta nozare Eiropā — vienlīdzīga attieksme pret visiem transporta nozarē strādājošajiem”
Pašreizējais statuss: Nepietiekams atbalsts
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2015)000002
Reģistrācijas datums: 14/09/2015
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 25/09/2015
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Leģislatīvo un neleģislatīvo aktu priekšlikumi godīgas konkurences un vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanai dažādās transporta nozarēs strādājošajiem.
Galvenie mērķi: Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Taisnīga transporta nozare Eiropā” mērķis ir izbeigt tādu nepieņemamu uzņēmējdarbības praksi, kas izraisa sociālo un algu dempingu. Mēs aicinām Eiropas Komisiju nodrošināt godīgu konkurenci dažādajās transporta nozarēs un garantēt vienlīdzīgu attieksmi pret darba ņēmējiem (ievērojot vienlīdzīgas darba samaksas un vienlīdzīgu darba apstākļu principu), neatkarīgi no izcelsmes valsts.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: (Līguma par Eiropas Savienības darbību) IV, VI, IX, X sadaļa un jo īpaši 45., 53., 56., 62., 95., 96., 152. un 153. pants, (Hartas) 1. un 31. pants.
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
  • Pārstāvis: Lars LINDGREN - FairTransportEurope@ETF-Europe.org
  • Vietnieks: Jan VILLADSEN - FairTransportEuropeSubstitute@ETF-Europe.org
  • Citi locekļi: Igors PAVLOVS, Alexander KIRCHNER, Zoltan PAPP, Ekaterina YORDANOVA, Fatima AGUADO QUEIPO
Tīmekļa vietne: www.fairtransporteurope.eu
Pielikums: Citas pieejamās valodas: EN
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 13/07/2015

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
European Transport Workers' Federation 01/06/2015 322 000

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 322 000
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.
Papildu informācija par atbalstu un finansējumu: Funding of ECI Fair Transport Europe.pdf