Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Pravednost u sektoru prijevoza u Europi – jednako postupanje prema svim radnicima u sektoru prijevoza
Aktualni status: Nedovoljna potpora
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2015)000002
Datum registriranja: 14/09/2015
Datum objave prijevoda 25/09/2015
Jezik registriranja: EN / Drugi dostupni jezici: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Predmet: Zakonodavni i nezakonodavni prijedlozi za jamčenje pravednog natjecanja i jednakog postupanja prema radnicima u različitim granama prijevoznog sektora.
Glavni ciljevi: Cilj EGI-ja „Pravednost u sektoru prijevoza u Europi“ je zaustaviti neprihvatljive prakse u poslovanju koje za rezultat imaju socijalni damping i damping plaća. Pozivamo Europsku komisiju da zajamči pravedno tržišno natjecanje u različitim granama prijevoznog sektora, kao i jednako postupanje prema radnicima, uz poštovanje načela jednake plaće i radnih uvjeta, bez obzira na državu porijekla
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Glave IV., VI., IX., X., posebice čl. 45., 53., 56., 62., 95., 96., 152., 153. (UFEU), čl. 1., 31. (Povelja).
Organizatori/članovi građanskog odbora:
  • Predstavnik: Lars LINDGREN - FairTransportEurope@ETF-Europe.org
  • Zamjenik: Jan VILLADSEN - FairTransportEuropeSubstitute@ETF-Europe.org
  • Ostali članovi: Igors PAVLOVS, Alexander KIRCHNER, Zoltan PAPP, Ekaterina YORDANOVA, Fatima AGUADO QUEIPO
Internetska stranica: www.fairtransporteurope.eu
Prilog: Drugi dostupni jezici: EN
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja:

Posljednji put ažurirano: 13/07/2015

Ime sponzora Datum[1] Iznos u EUR[2]
European Transport Workers' Federation 01/06/2015 322.000

Ukupan iznos potpore i financiranja: € 322.000
[1]
Datum primitka doprinosa. Ako je doprinos bio u naravi, navedite datum početka njegova davanja.
[2]
Stvaran iznos financiranja ili procijenjena vrijednost doprinosa u naravi.
Dodatne informacije o potpori i financiranju: Funding of ECI Fair Transport Europe.pdf