Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Fair transport i Europa – ligebehandling af alle transportarbejdstagere
Nuværende status: Utilstrækkelig støtte
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2015)000002
Registreringsdato: 14/09/2015
Oversættelse offentliggjort den: 25/09/2015
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Emne: Lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige forslag med henblik på at sikre rimelig konkurrence og ligebehandling af arbejdstagere i de forskellige transportformer.
Vigtigste målsætninger: Målsætningen for det europæiske borgerinitiativ "Fair transport i Europa" er at sætte en stopper for uacceptable forretningsmetoder, som resulterer i social dumping og løndumping. Vi opfordrer Kommissionen til at sikre rimelig konkurrence i de forskellige transportformer og ligebehandling af arbejdstagere (under overholdelse af princippet om lige løn- og arbejdsvilkår) uafhængigt af oprindelseslandet.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Afsnit IV, VI, IX, X, særlig artikel 45, 53, 56, 62, 95, 96, 152, 153 (EUF-traktaten), artikel 1, 31 (chartret).
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
  • Repræsentant: Lars LINDGREN - FairTransportEurope@ETF-Europe.org
  • Stedfortræder: Jan VILLADSEN - FairTransportEuropeSubstitute@ETF-Europe.org
  • Øvrige medlemmer: Igors PAVLOVS, Alexander KIRCHNER, Zoltan PAPP, Ekaterina YORDANOVA, Fatima AGUADO QUEIPO
Bilag: Andre tilgængelige sprog: EN
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Seneste opdatering: 13/07/2015

Bidragyder Dato[1] Beløb i euro[2]
European Transport Workers' Federation 01/06/2015 322.000

Samlet beløb: € 322.000
[1]
Dato for modtagelse af bidrag. For naturalieydelser angives startdato.
[2]
Reelt støttebeløb eller anslået værdi af naturalieydelser.
Yderligere oplysninger om støtte og finansiering: Funding of ECI Fair Transport Europe.pdf