Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Upozornění: Za obsah této stránky odpovídají výhradně organizátoři navrhovaných iniciativ. Text odráží pouze názory autorů iniciativy a nikoli stanoviska Evropské komise. Komise v žádném případě neodpovídá za to, jak budou použity informace, jež jsou v něm uvedeny.
Název: Spravedlivá doprava v Evropě – rovné zacházení pro všechny pracovníky v dopravě
Aktuální status: Nedostatečná podpora
Registrační číslo Komise: ECI(2015)000002
Datum registrace: 14/09/2015
Datum zveřejnění tohoto překladu: 25/09/2015
Jazyk registrace: EN / Další jazykové verze: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Téma: Legislativní a nelegislativní návrhy k zaručení spravedlivé hospodářské soutěže a rovného zacházení s pracovníky v různých druzích dopravy
Hlavní cíle: Cílem evropské občanské iniciativy Spravedlivá doprava v Evropě je zastavit nepřijatelné obchodní praktiky, které vedou k sociálnímu a mzdovému dumpingu. Žádáme Evropskou komisi, aby zajistila spravedlivou hospodářskou soutěž v různých druzích dopravy a zaručila rovné zacházení s pracovníky (v souladu se zásadou rovné mzdy a rovných pracovních podmínek), nezávisle na zemi původu.
Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření: Hlavy IV, VI, IX a X, zejména články 45, 53, 56, 62, 95, 96, 152 a 153 SFEU, články 1 a 31 Listiny.
Organizátoři / Členové výboru občanů:
  • Zástupce/zástupkyně: Lars LINDGREN - FairTransportEurope@ETF-Europe.org
  • Náhradník/náhradnice: Jan VILLADSEN - FairTransportEuropeSubstitute@ETF-Europe.org
  • Ostatní členové: Igors PAVLOVS, Alexander KIRCHNER, Zoltan PAPP, Ekaterina YORDANOVA, Fatima AGUADO QUEIPO
Internetové stránky: www.fairtransporteurope.eu
Příloha: Další jazykové verze: EN
Návrh právního aktu:
Zdroje finančních prostředků a podpory:

Poslední aktualizace: 13/07/2015

Jméno sponzora Datum[1] Částka v eurech[2]
European Transport Workers' Federation 01/06/2015 322 000

Celková výše podpory a finančních prostředků: € 322 000
[1]
Datum, ke kterému byl příspěvek obdržen. V případě naturálií uveďte datum, ke kterému začaly být poskytovány.
[2]
Objem finančních prostředků nebo odhadovaná hodnota naturálií.
Další informace o zdrojích finančních prostředků a podpory: Funding of ECI Fair Transport Europe.pdf