Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: „Справедлив европейски транспорт – еднакво третиране на всички работници в транспорта“
Настоящ статус: Недостатъчна подкрепа
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2015)000002
Дата на регистрация: 14/09/2015
Дата на публикуване на този превод: 25/09/2015
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Предмет: Законодателни и незаконодателни предложения за осигуряване на лоялна конкуренция и равнопоставено третиране на работниците в различните видове транспорт.
Основни цели: Целта на ЕГИ „Справедлив европейски транспорт“ е да се сложи край на неприемливи бизнес практики, които водят до социален дъмпинг и дъмпинг на възнагражденията. Призоваваме Европейската комисия да гарантира лоялната конкуренция в различните видове транспорт, както и равнопоставеното третиране на работниците (по отношение на принципа на равното заплащане и еднаквите условия на труд).
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Дялове IV, VI, IX, X, по-специално членове 45, 53, 56, 62, 95, 96, 152, 153 (ДФЕС), членове 1, 31 (Хартата).
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
  • Представител: Lars LINDGREN - FairTransportEurope@ETF-Europe.org
  • Заместник: Jan VILLADSEN - FairTransportEuropeSubstitute@ETF-Europe.org
  • Други членове: Igors PAVLOVS, Alexander KIRCHNER, Zoltan PAPP, Ekaterina YORDANOVA, Fatima AGUADO QUEIPO
Уебсайт: www.fairtransporteurope.eu
Приложение: Други достъпни езици: EN
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Последна актуализация: 13/07/2015

Име на спонсора Дата[1] Стойност в евро[2]
European Transport Workers' Federation 01/06/2015 322 000

Обща стойност на подкрепата и финансирането: € 322 000
[1]
Дата на получаване на финансирането. В случаи на помощ в натура – дата, на която е започнало предоставянето на помощта.
[2]
Действителна стойност на предоставеното финансиране или стойност на помощта в натура.
Допълнителна информация за подкрепата и финансирането: Funding of ECI Fair Transport Europe.pdf