Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: NEW DEAL 4 EUROPE - ZA EVROPSKI POSEBEN NAČRT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN ZAPOSLOVANJE
Current status: Withdrawn on 30/01/2015
Commission registration number: ECI(2014)000002
Date of registration: 07/03/2014
Date of publication of this translation: 25/04/2014
Registration language: EN / Other languages available: CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PT RO SL
Subject-matter: Javni investicijski načrt za pomoč Evropi za izhod iz krize z razvojem družbe znanja in oblikovanja novih delovnih mest, še posebej za mlade.
Main objectives: - Poseben program EU javnih investicij za proizvodnjo in financiranje evropskih javnih dobrin (obnovljivi viri energije, raziskave in inovacije, infrastrukturne mreže, ekološko kmetijstvo, zaščita okolja in kulturne dediščine itd.); - Poseben evropski solidarnostni sklad za kreiranje novih delovnih mest, posebej za mlade, - povečanje lastnih sredstev evropskega proračuna preko davka na finančne transakcije in davka na ogljik.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Členi Lizbonske pogodbe: Člen 3 TEU (Pogodbe o EU); Členi 38, 39, 145, 170, 171, 173, 179, 180, 181, 311, 352 Pogodbe o delovanju EU
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Fausto DURANTE - eci@newdeal4europe.eu
  • Substitute: Philippe GROSJEAN - philippe.grosjean@skynet.be
  • Other members: Elena RODRIGUEZ ESPINAR, Jean Francis BILLION, Ivo KAPLAN, Giovanni RASTRELLI, Nikos LAMPROPOULOS
Annex: Other languages available: EN IT FR ES DE NL CS PT
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 07/01/2014

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Italian Committee for ECI New Deal 4 Europe 08/01/2014 2,000

Total amount of support and funding: €2,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.