Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Europejska Inicjatywa Wolności E-palenia
Obecny status: Niewystarczające poparcie
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2013)000009
Data rejestracji: 25/11/2013
Data publikacji tego tłumaczenia: 29/01/2014
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: DE EN ET FI FR HU PL
Przedmiot: Klasyfikacja elektronicznych papierosów i produktów pochodnych przez prawodawstwo jako produkty rekreacyjne ogólnego przeznaczenia, a nie jako lecznicze, tytoniowe lub produkty podobne, niezależnie od zawartości nikotyny.
Główne cele: Umożliwcie wszystkim istniejącym waperom Europy możliwość dalszego wapowania - w ten sam sposób jak waperom mieszkającym w państwach członkowskich, w których wapowanie jest nieuregulowane - bez stanowienia prawa mającego znaczący negatywny wpływ na dostępność i różnorodność produktów do wapowania. Umożliwcie w przyszłości wszystkim europejskim waperom możliwości doświadczenia bogatej kultury wapowania, którą się teraz cieszymy w państwach członkowskich, w których wapowanie jest nieuregulowane. Pozwólcie narażonym na straty producentom i sprzedawcom, utrzymać się na rynku, nie niszcząc ich przez obciążenie niepotrzebną stratą czasu i pieniędzy na procedury licencyjne w związku z sprzedażą papierosów elektronicznych i produktów pokrewnych.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Inne dostępne języki: EN
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
  • Reprezentant: Krisztián PIFKÓ - info@efvi.eu
  • Zastępca: Markus KÄMMERER - markus.kammerer@efvi.eu
  • Inni członkowie: Serge POPLEMON, Monika CALVETTI-FÜRST, Marcin DURAJ, Scott Andrew FITZSIMMONS, Ditta DITEWIG
Strona internetowa: http://www.efvi.eu
Załącznik: Inne dostępne języki: EN
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania: