Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

  • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Weed Like to Talk
Status kurrenti: Appoġġ insuffiċjenti
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2013)000008
Data tar-reġistrazzjoni: 20/11/2013
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 25/03/2014
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: DE EN FR HR IT MT PT SL
Suġġett: Soluzzjoni Ewropea għal problema Ewropea: legalizzazzjoni tal-kannabis. L-ICE Weed Like To Talk timmira li tħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea taddotta politika komuni fuq il-kontroll u r-regulazzjoni tal-produzzjoni, użu u bejgħ tal-kannabis.
Għanijiet ewlenin: Bħalissa hemm sitwazzjoni fejn il-liġijiet fost il-pajjiżi membri tal-UE huma differenti minn xulxin. Hemm bżonn neżaminaw il-kwistjoni ta' koerenza u diskriminazzjoni. Politika komuni fuq il-kontroll u r-regulazzjoni tal- produzzjoni, użu u bejgħ tal-kannabis tista': a. tassigura l-ugwaljanza quddiem il-liġi u n-nuqqas ta' diskriminazzjoni għaċ-ċittadini kollha tal-UE; b. tipproteġi l-konsumaturi u tħares is-saħħa; ċ. twaqqaf it-traffikar tal-kannabis. Ejja ħa nieħdu qabża 'l quddiem lejn il-legalizzazzjoni tal-kannabis u l-armonizzazzjoni tal-legislazzjonijiet differenti fl-Unjoni Ewropea.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: Lingwi oħrajn disponibbli: EN FR
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
  • Rappreżentant: Pierre BALAS - pierre.balas@sciencespo.fr
  • Sostitut: Bendix FESEFELDT - bendix.fesefeldt@sciencespo.fr
  • Membri oħrajn: Delia TOJA DE LA MUELA, Pieter David VERDAM, Gaelle VAN BERWAER, Miriam TARDELL, Marta LORIMER
Websajt: Lingwi oħrajn disponibbli: EN IT FR SL
Anness:
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament: