Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Weed like to talk
Pašreizējais statuss: Nepietiekams atbalsts
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2013)000008
Reģistrācijas datums: 20/11/2013
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: DE EN FR HR IT MT PT SL
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: A European solution to a European issue : legalizing cannabis. The ECI Weed like to talk aims at making the EU adopt a common policy on the control and regulation of cannabis production, use and sale.
Galvenie mērķi: There is currently a heterogeneous legal map as regards cannabis policies in the EU. The question of coherence and discrimination is worth asking. A common policy on the control and regulation of cannabis production, use and sale would: (a) ensure equality before the law and non-discrimination of all EU citizens; (b) protect consumers and monitor health security; (c) end cannabis trafficking. Let’s leap toward the legalization of cannabis and the harmonization of national legislations accross the EU.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: TFEU: Art.67; Art.168; Art.169; Charter: Art.20; Art.38
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
  • Pārstāvis: Pierre BALAS - pierre.balas@sciencespo.fr
  • Vietnieks: Bendix FESEFELDT - bendix.fesefeldt@sciencespo.fr
  • Citi locekļi: Delia TOJA DE LA MUELA, Pieter David VERDAM, Gaelle VAN BERWAER, Miriam TARDELL, Marta LORIMER
Pielikums:
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti: