Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Europejska inicjatywa na rzecz pluralizmu mediów
Obecny status: Niewystarczające poparcie
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2013)000007
Data rejestracji: 19/08/2013
Data publikacji tego tłumaczenia: 10/10/2013
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Przedmiot: Ochrona pluralizmu mediów poprzez częściową integrację krajowych przepisów dotyczących własności mediów oraz przejrzystości, konfliktów interesów z urzędami politycznymi oraz niezależności organów nadzorczych mediów.
Główne cele: Żądamy zmian w zapisach Dyrektywy o Audiowizualnych Usługach Medialnych (lub wypracowanie nowej Dyrektywy), mających na celu zharmonizowanie zasad dotyczących ochrony pluralizmu mediów jako kroku niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Takie zapisy, zgodne z Kartą Praw Podstawowych UE, będą odpowiadać na publiczne zapotrzebowanie na utrzymanie pluralistycznej debaty demokratycznej poprzez wolną wymianę myśli i informacji w Unii Europejskiej.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Artykuły 22, 26, 49, 50, 55 i 114 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Eeuropejskiej, Artykuł 11 Karty Praw Podstawowych UE
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
  • Reprezentant: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
  • Zastępca: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
  • Inni członkowie: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Strona internetowa: www.mediainitiative.eu
Załącznik: Inne dostępne języki: EN IT FR ES SV HR
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 19/06/2013

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
European Alternatives 19/06/2013 1 000
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1 000

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 2 000
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego