Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Европейска инициатива за медиен плурализъм
Настоящ статус: Недостатъчна подкрепа
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2013)000007
Дата на регистрация: 19/08/2013
Дата на публикуване на този превод: 23/09/2013
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Предмет: Защитаване медийния плурализъм чрез частична хармонизация на национални правила за собствеността и прозрачността на медиите, кофликти на интерес с политическа длъжност и независимост на медийните регулаторни органи.
Основни цели: Ние настояваме за промени в Директивата за аудиовизуални медийни услуги (или подкрепа за нова Директива) с цел въвеждането на хармонизирани правила по отношение на закрила на медийния плурализъм като необходима стъпка към правилното функциониране на вътрешния пазар. Такова законодателство, в съотвествие с Хартата за основните права на ЕС, също ще задоволи целта на обществения интерес за поддържане на плуралистичен демократичен дебат чрез свободен обмен на идеи и информация в Европейския съюз.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Членове 22, 26, 49, 50, 55 и 114 от ДФЕС; Член 11 от Хартата за основните права на ЕС
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
  • Представител: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
  • Заместник: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
  • Други членове: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Уебсайт: www.mediainitiative.eu
Приложение: Други достъпни езици: EN IT FR ES SV HR
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Последна актуализация: 19/06/2013

Име на спонсора Дата[1] Стойност в евро[2]
European Alternatives 19/06/2013 1 000
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1 000

Обща стойност на подкрепата и финансирането: € 2 000
[1]
Дата на получаване на финансирането. В случаи на помощ в натура – дата, на която е започнало предоставянето на помощта.
[2]
Действителна стойност на предоставеното финансиране или стойност на помощта в натура.