Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Europeiskt initiativ för mångfald i medierna
Nuvarande status: Otillräckligt stöd
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2013)000007
Registreringsdatum: 19/08/2013
Översättningen publicerad den: 14/11/2013
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Ämne: Skydda mediernas mångfald genom en partiell harmonisering av de nationella regelverken gällande mediaägandeskap och insyn, intressekonflikter avseende politiska uppdrag och självständighet för mediernas tillsynsorgan.
Viktigaste mål: Vi kräver förbättringar gällande direktivet om audiovisuella medietjänster (eller godkännandet av ett nytt direktiv) med syfte att införa harmoniserade regler för att skydda mediernas mångfald som ett nödvändigt steg mot en väl fungerande inre marknad. En sådan lagstiftning skulle även, i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, uppfylla de mål som är av allmänintresse kring en mångfaldig och demokratisk debatt bestående av fria utbyten av idéer och information i den Europeiska unionen.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artikel 22, 26, 49, 50, 55 och 114 i FEUF; Artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
  • Ersättare: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
  • Övriga medlemmar: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 19/06/2013

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
European Alternatives 19/06/2013 1 000
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1 000

Totalt belopp: € 2 000
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.