Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Europees Bugerinitatief voor Media Pluralisme
Huidige stand van zaken: Onvoldoende steun
Registratienummer Commissie: ECI(2013)000007
Registratiedatum: 19/08/2013
Datum van publicatie van deze vertaling: 24/09/2013
Taal van registratie EN / Andere talen BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Onderwerp: : De bescherming van media pluralisme door gedeeltelijke harmonisatie van nationale regels op het gebied van media eigendom en transparantie, belangenverstrengeling met een politiek ambt en de onafhankelijkheid van toezichthouders.
Belangrijkste doelen: Wij vragen om aanpassingen aan de richtlijn audiovisuele mediadiensten (of om steun voor een nieuwe richtlijn), gericht op de introductie van geharmoniseerde regels op het gebied van de bescherming van media pluralisme als een noodzakelijke stap richting een correct functioneren van de interne markt. Zulke wetgeving, in overeenstemming met het handvest van de grondrechten van de EU, zal tegemoetkomen aan het publieke belang van een goed democratisch debat door middel van een vrije uitwisseling van ideeën en informatie in de Europese Unie.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Artikel 22, 26, 49, 50, 55 en 114 van de Verdragen van de Europese Unie; Artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Organisatoren / leden van het burgercomité:
  • Vertegenwoordiger: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
  • Plaatsvervanger: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
  • Andere leden: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Bijlage: Andere talen EN IT FR ES SV HR
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Laatst gewijzigd: 19/06/2013

Naam sponsor Datum[1] Bedrag in euro's[2]
European Alternatives 19/06/2013 1.000
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1.000

Totaalbedrag steun en financiering: € 2.000
[1]
Datum van ontvangst van de bijdrage. Voor bijdragen in natura dient u de begindatum te vermelden.
[2]
Hoogte verstrekte financiering of raming van bijdragen in natura