Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Europska inicijativa za medijski pluralizam
Aktualni status: Nedovoljna potpora
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2013)000007
Datum registriranja: 19/08/2013
Datum objave prijevoda 25/11/2013
Jezik registriranja: EN / Drugi dostupni jezici: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Predmet: Zaštita medijskog pluralizma kroz djelomično usklađivanje nacionalnih propisa o vlasništvu nad medijima i transparentnosti, sukoba interesa s političkim nositeljima i neovisnosti nadzornih tijela medija
Glavni ciljevi: Tražimo izmjene i dopune Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama (ili odobrenje nove Direktive) kojima je cilj uvođenje usklađenih pravila u pogledu zaštite medijskog pluralizma kao nužan korak prema pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Takvo zakonodavstvo, u skladu s propisima Europske povelje o temeljnim pravima, također će zadovoljiti javni interes i cilj za održavanje pluralističke demokratske rasprave kroz slobodnu razmjenu ideja i informacija u Europskoj uniji.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: : Članci 22, 26, 49, 50, 55 i 114 od TFUE; članak 11. Povelje EU o temeljnim pravima
Organizatori/članovi građanskog odbora:
  • Predstavnik: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
  • Zamjenik: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
  • Ostali članovi: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Internetska stranica: http://www.mediainitiative.eu/
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja:

Posljednji put ažurirano: 19/06/2013

Ime sponzora Datum[1] Iznos u EUR[2]
European Alternatives 19/06/2013 1.000
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1.000

Ukupan iznos potpore i financiranja: € 2.000
[1]
Datum primitka doprinosa. Ako je doprinos bio u naravi, navedite datum početka njegova davanja.
[2]
Stvaran iznos financiranja ili procijenjena vrijednost doprinosa u naravi.