Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Upozornění: Za obsah této stránky odpovídají výhradně organizátoři navrhovaných iniciativ. Text odráží pouze názory autorů iniciativy a nikoli stanoviska Evropské komise. Komise v žádném případě neodpovídá za to, jak budou použity informace, jež jsou v něm uvedeny.
Název: Evropská iniciativa za pluralitu v médiích
Aktuální status: Nedostatečná podpora
Registrační číslo Komise: ECI(2013)000007
Datum registrace: 19/08/2013
Datum zveřejnění tohoto překladu: 08/04/2014
Jazyk registrace: EN / Další jazykové verze: BG CS DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SV
Téma: Ochrana plurality v médiích prostřednictvím dílčí harmonizace národních předpisů upravujících jednak problematiku vlastnictví médií a jeho transparentnosti, jednak otázky týkající se nezávislosti mediálních rad a střetu zájmů vlastníků médií vykonávajících současně veřejné úřady.
Hlavní cíle: Požadujeme novelizaci stávající Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (nebo přijetí nové směrnice) s cílem dosáhnout harmonizace národních předpisů se zřetelem k ochraně plurality v médiích jakožto nezbytného kroku na cestě k vytvoření funkčního vnitřního trhu. V souladu s Chartou základních práv Evropské unie by taková legislativa měla vyhovět také veřejnému zájmu na zajištění pluralitní demokratické debaty v Evropské unii založené na svobodné výměně myšlenek a informací
Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření: Články 22, 26, 49, 50, 55 a 114 Smlouvy o fungování Evropské unie; článek 11 Charty základních práv Evropské unie
Organizátoři / Členové výboru občanů:
  • Zástupce/zástupkyně: Ségolène PRUVOT - france@mediainitiative.eu
  • Náhradník/náhradnice: Cayetana DE ZULUETA - eu@mediainitiative.eu
  • Ostatní členové: Ioana Adriana AVADANI, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV
Internetové stránky: www.mediainitiative.eu
Příloha: Další jazykové verze: EN IT FR ES SV HR
Návrh právního aktu:
Zdroje finančních prostředků a podpory:

Poslední aktualizace: 19/06/2013

Jméno sponzora Datum[1] Částka v eurech[2]
European Alternatives 19/06/2013 1 000
Alliance Internationale de Journalistes 19/06/2013 1 000

Celková výše podpory a finančních prostředků: € 2 000
[1]
Datum, ke kterému byl příspěvek obdržen. V případě naturálií uveďte datum, ke kterému začaly být poskytovány.
[2]
Objem finančních prostředků nebo odhadovaná hodnota naturálií.