Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Teach for Youth -- Upgrade to Erasmus 2.0
Current status: Withdrawn on 15/06/2014
Commission registration number: ECI(2013)000005
Date of registration: 17/06/2013
Date of publication of this translation: 07/11/2013
Registration language: EN / Other languages available: DE EN FR PL
Subject-matter: Celem inicjatywy jest wyeliminowanie różnic edukacyjnych pomiędzy poszczególnymi krajami Unii Europejskiej poprzez zaangażowanie wysoko zmotywowanych i chętnych podejmowania nowych wyzwań absolwentów szkół wyższych do nauczania w okresie od jednego do dwóch lat dzieci i młodzież pochodzących z miejskich i wiejskich społeczności w obrębie całej UE, charakteryzujących się niskimi dochodami oraz niższym stopniem rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Main objectives: Trzy główne cele: 1/ Umożliwić absolwentom szkół wyższych zdobycia pierwszych doświadczeń życiowych i zawodowych, a także ich poczucia pewności siebie, w celu łatwiejszego dostosowania się do wymogów rynku pracy; 2/ Uczniom pochodzącym w biedniejszych regionów UE umożliwić dostęp do jednakowych i równych warunków oraz szans edukacyjnych, w tym zwłaszcza do nauki kolejnego języka urzędowego UE; aby jednak to uczynić: 3/ Wśród uczniów pochodzących z regionów o niskich dochodach i o niskim poziomie rozwoju należy wykreować poczucie przynależności i więzi społecznej (z łac. tzw. affectio societatis) z obywatelami pozostałych państw członkowskich.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artykuł 165. i 166. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Jean-Sébastien MARRE - teachforyouth@outlook.com
  • Substitute: Marie CRAMEZ - marie.cramez@sciences-po.org
  • Other members: Moritz ABSENGER, Jack DADSWELL, Miriam TARDELL, Claartje VAN DAM, Delia TOJA DE LA MUELA
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding: