Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Kündigung Personenfreizügigkeit Schweiz
Nuvarande status: Tillbakadraget den 04/02/2013
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000015
Registreringsdatum: 19/11/2012
Registreringsspråk: DE / Finns inte på andra språk
Ämne: Kündigung der Personenfreizügigkeit mit der Schweiz durch den Rat und den Mitgliedsländern
Viktigaste mål: Das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit, unterzeichnet am 21. Juni 1999, ist aufgrund Vertragsverletzungen verursacht durch die Schweizerische Eidgenossenschaft und den Mitgliedsstaaten sowie wegen fehlender Gerichtsbarkeit zur Sicherstellung des Rechtschutzes für Unionsbürger oder Unternehmen, zu kündigen.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Freizügigkeitsabkommen EU-CH 21. Juni 1999
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Michael WANG - michael.wang@gmx.co.uk
  • Ersättare: Boris STEFFEN - info@swissout.eu
  • Övriga medlemmar: Sandra SEIDL, Andersson MARIA, Leevi VIRTANEN, Adam NOVAK, Martin JANSEN
Bilaga:
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 21/09/2012

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
Michael Wang 18/09/2012 110 000
Boris Steffen 20/09/2012 40 000

Totalt belopp: € 150 000
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.