Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Kündigung Personenfreizügigkeit Schweiz
Pašreizējais statuss: Atsaukta 04/02/2013
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2012)000015
Reģistrācijas datums: 19/11/2012
Reģistrācijas valoda: DE / Neviena cita valoda nav pieejama
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Kündigung der Personenfreizügigkeit mit der Schweiz durch den Rat und den Mitgliedsländern
Galvenie mērķi: Das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit, unterzeichnet am 21. Juni 1999, ist aufgrund Vertragsverletzungen verursacht durch die Schweizerische Eidgenossenschaft und den Mitgliedsstaaten sowie wegen fehlender Gerichtsbarkeit zur Sicherstellung des Rechtschutzes für Unionsbürger oder Unternehmen, zu kündigen.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: Freizügigkeitsabkommen EU-CH 21. Juni 1999
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
  • Pārstāvis: Michael WANG - michael.wang@gmx.co.uk
  • Vietnieks: Boris STEFFEN - info@swissout.eu
  • Citi locekļi: Sandra SEIDL, Andersson MARIA, Leevi VIRTANEN, Adam NOVAK, Martin JANSEN
Tīmekļa vietne: www.schweizerpolitik.eu
Pielikums:
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 21/09/2012

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
Michael Wang 18/09/2012 110 000
Boris Steffen 20/09/2012 40 000

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 150 000
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.