Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Kündigung Personenfreizügigkeit Schweiz
Настоящ статус: Оттеглена на 04/02/2013
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2012)000015
Дата на регистрация: 19/11/2012
Език на регистрацията: DE / Няма други достъпни езици
Предмет: Kündigung der Personenfreizügigkeit mit der Schweiz durch den Rat und den Mitgliedsländern
Основни цели: Das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit, unterzeichnet am 21. Juni 1999, ist aufgrund Vertragsverletzungen verursacht durch die Schweizerische Eidgenossenschaft und den Mitgliedsstaaten sowie wegen fehlender Gerichtsbarkeit zur Sicherstellung des Rechtschutzes für Unionsbürger oder Unternehmen, zu kündigen.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Freizügigkeitsabkommen EU-CH 21. Juni 1999
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
  • Представител: Michael WANG - michael.wang@gmx.co.uk
  • Заместник: Boris STEFFEN - info@swissout.eu
  • Други членове: Sandra SEIDL, Andersson MARIA, Leevi VIRTANEN, Adam NOVAK, Martin JANSEN
Уебсайт: www.schweizerpolitik.eu
Приложение:
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Последна актуализация: 21/09/2012

Име на спонсора Дата[1] Стойност в евро[2]
Michael Wang 18/09/2012 110 000
Boris Steffen 20/09/2012 40 000

Обща стойност на подкрепата и финансирането: € 150 000
[1]
Дата на получаване на финансирането. В случаи на помощ в натура – дата, на която е започнало предоставянето на помощта.
[2]
Действителна стойност на предоставеното финансиране или стойност на помощта в натура.