Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Europees Bugerinitatief voor Media Pluralisme
Huidige stand van zaken: Ingetrokken op 20/08/2013
Registratienummer Commissie: ECI(2012)000013
Registratiedatum: 05/10/2012
Datum van publicatie van deze vertaling: 24/10/2012
Taal van registratie EN / Andere talen BG DE EN ES FR HU IT NL PT RO
Onderwerp: : De bescherming van media pluralisme door gedeeltelijke harmonisatie van nationale regels op het gebied van media eigendom en transparantie, belangenverstrengeling met een politiek ambt en de onafhankelijkheid van toezichthouders.
Belangrijkste doelen: Wij vragen om aanpassingen aan de richtlijn audiovisuele mediadiensten (of om steun voor een nieuwe richtlijn), gericht op de introductie van geharmoniseerde regels op het gebied van de bescherming van media pluralisme als een noodzakelijke stap richting een correct functioneren van de interne markt. Zulke wetgeving, in overeenstemming met het handvest van de grondrechten van de EU, zal tegemoetkomen aan het publieke belang van een goed democratisch debat door middel van een vrije uitwisseling van ideeën en informatie in de Europese Unie.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Art. 22, 26, 49, 50, 55 en 114 van VWEU; Art. 11 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.
Organisatoren / leden van het burgercomité:
  • Vertegenwoordiger: Ségolène PRUVOT - info@mediainitiative.eu
  • Plaatsvervanger: Cayetana DE ZULUETA - italia@mediainitiative.eu
  • Andere leden: Esther DURIN, Ioana Adriana AVADANI, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV, Granville WILLIAMS
Bijlage: Andere talen EN IT
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Laatst gewijzigd: 09/08/2012

Naam sponsor Datum[1] Bedrag in euro's[2]
Alliance Internationale de Journalistes 30/04/2012 1.000
European Alternatives 30/04/2012 1.000

Totaalbedrag steun en financiering: € 2.000
[1]
Datum van ontvangst van de bijdrage. Voor bijdragen in natura dient u de begindatum te vermelden.
[2]
Hoogte verstrekte financiering of raming van bijdragen in natura