Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Europees Bugerinitatief voor Media Pluralisme
Current status: Withdrawn on 20/08/2013
Commission registration number: ECI(2012)000013
Date of registration: 05/10/2012
Date of publication of this translation: 24/10/2012
Registration language: EN / Other languages available: BG DE EN ES FR HU IT NL PT RO
Subject-matter: : De bescherming van media pluralisme door gedeeltelijke harmonisatie van nationale regels op het gebied van media eigendom en transparantie, belangenverstrengeling met een politiek ambt en de onafhankelijkheid van toezichthouders.
Main objectives: Wij vragen om aanpassingen aan de richtlijn audiovisuele mediadiensten (of om steun voor een nieuwe richtlijn), gericht op de introductie van geharmoniseerde regels op het gebied van de bescherming van media pluralisme als een noodzakelijke stap richting een correct functioneren van de interne markt. Zulke wetgeving, in overeenstemming met het handvest van de grondrechten van de EU, zal tegemoetkomen aan het publieke belang van een goed democratisch debat door middel van een vrije uitwisseling van ideeën en informatie in de Europese Unie.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Art. 22, 26, 49, 50, 55 en 114 van VWEU; Art. 11 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Ségolène PRUVOT - info@mediainitiative.eu
  • Substitute: Cayetana DE ZULUETA - italia@mediainitiative.eu
  • Other members: Esther DURIN, Ioana Adriana AVADANI, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV, Granville WILLIAMS
Annex: Other languages available: EN IT
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 09/08/2012

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Alliance Internationale de Journalistes 30/04/2012 1,000
European Alternatives 30/04/2012 1,000

Total amount of support and funding: €2,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.