Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Initiative Européenne pour le Pluralisme des Médias
Aktuálny status: Vzatá späť 20/08/2013
Komisné registračné číslo: ECI(2012)000013
Dátum registrácie: 05/10/2012
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 17/10/2012
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG DE EN ES FR HU IT NL PT RO
Predmet: Protéger le pluralisme des médias par une harmonisation partielle des règles nationales relatives à la propriété des médias et sa nécessaire transparence, aux conflits d’intérêts avec les instances politiques, à l’indépendance des organes de régulation et de contrôle des médias.
Hlavné ciele: Nous demandons que soient apportés des amendements à la Directive Services de Médias Audiovisuels (ou l’approbation d’une nouvelle Directive) afin d’introduire des règles harmonisées en ce qui concerne la défense du pluralisme des médias en tant qu’étape nécessaire pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Une telle législation, en conformité avec la Charte européenne des droits fondamentaux, saura également répondre à l’objectif d’intérêt public de maintien d'un débat démocratique pluraliste à travers le libre échange des idées et de l’information dans l’Union européenne.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Art. 22, 26, 49, 50, 55 et 114 du TFUE; Art. 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
  • Zástupca: Ségolène PRUVOT - info@mediainitiative.eu
  • Náhradník: Cayetana DE ZULUETA - italia@mediainitiative.eu
  • Ďalší členovia: Esther DURIN, Ioana Adriana AVADANI, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV, Granville WILLIAMS
Webová lokalita: http://www.mediainitiative.eu/
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN IT
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 09/08/2012

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
Alliance Internationale de Journalistes 30/04/2012 1 000
European Alternatives 30/04/2012 1 000

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 2 000
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.