Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Initiative Européenne pour le Pluralisme des Médias
Obecny status: Wycofano 20/08/2013
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2012)000013
Data rejestracji: 05/10/2012
Data publikacji tego tłumaczenia: 17/10/2012
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG DE EN ES FR HU IT NL PT RO
Przedmiot: Protéger le pluralisme des médias par une harmonisation partielle des règles nationales relatives à la propriété des médias et sa nécessaire transparence, aux conflits d’intérêts avec les instances politiques, à l’indépendance des organes de régulation et de contrôle des médias.
Główne cele: Nous demandons que soient apportés des amendements à la Directive Services de Médias Audiovisuels (ou l’approbation d’une nouvelle Directive) afin d’introduire des règles harmonisées en ce qui concerne la défense du pluralisme des médias en tant qu’étape nécessaire pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Une telle législation, en conformité avec la Charte européenne des droits fondamentaux, saura également répondre à l’objectif d’intérêt public de maintien d'un débat démocratique pluraliste à travers le libre échange des idées et de l’information dans l’Union européenne.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Art. 22, 26, 49, 50, 55 et 114 du TFUE; Art. 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
  • Reprezentant: Ségolène PRUVOT - info@mediainitiative.eu
  • Zastępca: Cayetana DE ZULUETA - italia@mediainitiative.eu
  • Inni członkowie: Esther DURIN, Ioana Adriana AVADANI, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV, Granville WILLIAMS
Strona internetowa: http://www.mediainitiative.eu/
Załącznik: Inne dostępne języki: EN IT
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 09/08/2012

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
Alliance Internationale de Journalistes 30/04/2012 1 000
European Alternatives 30/04/2012 1 000

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 2 000
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego