Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Initiative Européenne pour le Pluralisme des Médias
Pašreizējais statuss: Atsaukta 20/08/2013
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2012)000013
Reģistrācijas datums: 05/10/2012
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 17/10/2012
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG DE EN ES FR HU IT NL PT RO
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Protéger le pluralisme des médias par une harmonisation partielle des règles nationales relatives à la propriété des médias et sa nécessaire transparence, aux conflits d’intérêts avec les instances politiques, à l’indépendance des organes de régulation et de contrôle des médias.
Galvenie mērķi: Nous demandons que soient apportés des amendements à la Directive Services de Médias Audiovisuels (ou l’approbation d’une nouvelle Directive) afin d’introduire des règles harmonisées en ce qui concerne la défense du pluralisme des médias en tant qu’étape nécessaire pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Une telle législation, en conformité avec la Charte européenne des droits fondamentaux, saura également répondre à l’objectif d’intérêt public de maintien d'un débat démocratique pluraliste à travers le libre échange des idées et de l’information dans l’Union européenne.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: Art. 22, 26, 49, 50, 55 et 114 du TFUE; Art. 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
  • Pārstāvis: Ségolène PRUVOT - info@mediainitiative.eu
  • Vietnieks: Cayetana DE ZULUETA - italia@mediainitiative.eu
  • Citi locekļi: Esther DURIN, Ioana Adriana AVADANI, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV, Granville WILLIAMS
Tīmekļa vietne: http://www.mediainitiative.eu/
Pielikums: Citas pieejamās valodas: EN IT
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 09/08/2012

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
Alliance Internationale de Journalistes 30/04/2012 1 000
European Alternatives 30/04/2012 1 000

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 2 000
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.